"Podróże kształcą wykształconych."

Dla dzieci i  młodzieży

Aktorzy mówią, że dla dzieci gra się jeszcze trudniej niż dla dorosłych. Bo dzieci są bardziej spostrzegawcze i wyczują każdy fałsz. Podobnie jest z wycieczkami dla dzieci. Dlatego nasze wyjazdy dla dzieci i młodzieży przygotowujemy tak, aby przeplatały się w nich elementy solidnej wiedzy z dobrą zabawą. Staramy włączać w programy odwiedziny w ciekawych miejscach, udział w warsztatach tematycznych, szkolenia specjalistyczne oraz elementy gier miejskich lub terenowych. A wszystko po to, aby wycieczka nie była tylko ucieczką od codziennych szkolnych obowiązków, ale przede wszystkim stała się przygodą i inspiracją do odkrywania nowych pasji. Z racji naszej lokalizacji najwięcej wycieczek organizujemy do Warszawy, ale oferujemy także wycieczki do różnych zakątków Polski oraz do krajów naszych sąsiadów.

Wycieczki  historyczne 

Zapraszamy na wycieczki tematyczne po Warszawie śladami  Chopina, Marii Skłodowskiej-Curie, Piłsudskiego,  Po-wstania Warszawskiego i innych. 

Wydarzenia  kulturalne 

Podczas wizyty w Warszawie w pro-gramie wycieczki nie powinno zabra-knąć wizyty w teatrze lub na koncercie.  

Zajęcia sportowe

Organizujemy wyjazdy sportowe a dzieci przyjeżdżające do Warszawy zachęcamy do wizyty na Stadionie Narodowym lub w Parku Trampolin.

Szkolenia dla młodzieży

W program wycieczek dla młodzieży włączamy szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy i sprostanie wymaganiom współczesnego świata.  

Warsztaty tematyczne

Świetnym urozmaiceniem wycieczki jest udział w różnego rodzaju warszta-tach.

Wyjazdy zagraniczne

Zapraszamy na wyjazdy do krajów ościennych łączące narrację history-czną z dobrą zabawą oraz okazją do spróbowania  nieznanych dań.